Press "Enter" to skip to content

Yaşar Nuri Öztürk 3 Mayıs’12

Yazının öncesi sol sütunda alfabetik sırayla yaşar nuri öztürk 1,2 sayfalarında
 
4 Mayıs
Bütün milletleri yıkıma götüren şey zulümdür. Kaynaklar talan ediliyor; bağımsızlık gitmiş; özgürlüğünüz yok edilmiş; her an; gecenin bir saatinde karınızla, kızınızla alınıp götürülebilirsiniz; Mondros?tan sonra yaşadığımız Türkiye budur. Bu bugünde böyledir. Türkiye adı konmamış bir sömürgeye dönüştürülmüştür. Ekonomik, siyasi ve hukuki anlamda; bir sömürge. Ama burada kullandıkları dindir. Kuran zalimlerin hesabını biz göreceğiz diyor. Para insanı yoksulluktan kurtarır ama eşeklikten kurtarmaz; eşeklikten kurtulmanın tek çaresi ilim ve irfan sahibi olmak ve paylaşmaktır.
Asrısaadet; çilelerin zafere ulaşmasıdır; 23 yıl sürmüştür. Milli mücadele asrısaadetin Anadolu?daki bir tekrarıdır; o da 23 yıl sürmüştür. (kuran-ı kerimin indirilişi de 23 yıl sürmüştür; daha önceki programlarda söylenmişti; benim notum) Mustafa Kemal içki içerek, namaz kılmayarak kendinin ilahlaştırılmasını engellemiştir. Yoksa peygamber ilan edilirdi. Kuran diyor ki ?her sonraki an bir öncekinden iyi olacaktır; sabredin. Pintilik felaket bir şey; cennete giremezler. Devletin uçağına 7 sülaleni doldur; gez; sonrada o devleti kuran adama söv 24 saat. M. Kemal hiç böyle gezmedi; hep onun ayağına geldiler. M. Kemal?in sofralarında kuru fasulye, bulgur pilavı, kavun önde gelir; havyar değil; şimdi uçaklarda Paris?ten, Milano?dan ısmarlanıyor yemekler, şaraplar. Bunlara Allah ve tarih sormayacak mı? Hiç sarhoş olmamış M. Kemal. Üçte biri su olan bir rakı kadehini bir gecede bitirirmiş; ayyaş diye tanıtıldı.
Hakka saygılı insan kalmadı. İnsanlar bizden ve bizden olmayan diye ayrılıyor. Hak insandan münezzehtir; hak saygı ve ihtimamda birinci sırayı alır. Hak korunmalı. Türkiye?de hak duygusu kalmadı. Dinciler asr suresini sevmezler.
Yasin dua değil. Allah ?benden başkasından korkmayın? der. Takva; tanrısal iradeye ters düşmekten sakınmak demektir. Kurana göre hiçbir şeyden korkmamalıyız. Her korkuda ?Allah bana yeter? denmeli; doğru yolda devam edilmelidir. Korkulardan bilgi ve bilinçle kurtuluruz. Batı dünyası bizi kendine uşak etmek için cumhuriyetin altını oyuyor. Her gece mübarektir; kadir gecesi mübarektir, ramazan ayı mübarektir; onun dışında mübarek olan bir gece veya gün yoktur. Oruçla, hacla günah silinmez; maun bunu söyler. Riyakarlık en büyük günahtır. Cehalet kuranda zulüm demektir. Zulümle cehalet eş anlamlıdır.
Kadınları burkala; sakal bırak, yüz metrede bir cami yap. Akla düşmanlık başladıktan sonra böyle oldu. Kuran okumanın şartı yoktur; uydurmadır; her şekilde ve her yerde okunur. Abdest namaz içindir; başka bir şey için lazım değildir. Kuran okumak için abdestli olmak, başı kapamak gerekmez. Namaz kıldırma karşılığı para alınamaz; haramdır. 2 günü birbirine eşit geçen hüsrandadır. Bir işi bitiren diğerine başlamalıdır; yayılmak yok. Bebek ırzına geçiyor; hapiste besleniyor; ölüm cezası geri getirilmelidir. İstiklal mahkemelerinde asılması gereken 30 bin kişiydi; 3 bin kişi bile asılmadı. Affetme hakkı Allah?ındır; insanın değil.
11 Mayıs 2012
Maun Suresi; Kuranın özeti olan Fatiha suresi ve maun suresi 7 ayetten oluşur; Fatiha suresi insanın Allah?la olan dikey, direkt ilişkisini düzenler; Maun suresi ise İnsanın toplumla olan yatay ilişkisini düzenler. Fatiha suresi yüceltildi, Maun suresinin üstü örtüldü. Çünkü Maun suresi din üzerinden saltanat elde edenlerin işine gelmiyor. İslam sosyalizminin başlatıcısı benim. Maun suresi fiili dinsizliği tanıtıyor. İslam âlemi okuduğu kuran tarafından lanetleniyor. Bu kitaba inandığını söyleyenler yalan söylüyor. Hem Amerika?ya hizmet edeceksin hem de Allah?a güveniyorum diyeceksin; böyle bir şey olmaz. Maun suresinin örtüsünü ilk açan M. Kemal?dir. Sol dinden, din bilgisinden dayanak almadıkça emperyalizmle baş edemez. Namaz ne dediğini bilerek, anlayarak, Türkçe dua ile kılınmalıdır. Makbul görünümlü melunları tanıtıyor maun suresi. Bunlar namazlı, niyazlı, abdestsiz yere basmayan ama haram yiyen hükmi domuzlardır.
Geleneksel kabul insanların inanç kimliklerini verirken şu 4 tipten bahseder; Mümin;  İçinden inanan ve bunu diliyle de ilan eden kişi; dindar dediğimiz insan; Kafir; İçinden inanmayan ve bunu diliyle de ilan eden kişi; nasipsiz, inanmayan ama namuslu insan; Münafık; İçinden inanmayan ama bunun aksini söyleyen kişi; Müşrik; Allah?a inanan ama onun yanına ilahlar ekleyen kişi; ateist veya dinsiz değildir; Allah?a inanır; yanına yedekler, efendiler, üstatlar koyar.
Bunların dışında Mürayi; kahpedir; dönektir; duruma göre şekil değiştirir; en şer tiptir; Allah?ın düşmanıdır. Allah ile alay eder, aldatır. Hem umreye giden hem de umreye gidenlere küfreden mürayidir.      
Maden suyuna nitrit, amonyak konmuş; bu parayı nasıl yiyorlar. En büyük günahkarlar gıda güvenliği ile oynayanlardır. M. Kemal?e çamur atacağız diye bütün fıkhı değiştirmişlerdir.
18 Mayıs 2012
Riya en büyük şirktir. Maun suresi yok sayılıyor. Maun suresinden dehşete düştüler. Fatiha ve maun suresi sebul mesanidir. Allah onlara o sıfatı vermiştir. Malını mülkünü haksız ollarla artıran insanların tümü Allah?ın savaş açtığı insanlardır. İbadeti eksik olana savaş açılmamıştır; bunlara savaş açılmıştır. Kuran ?mala tapanları Allah?ın savaş açtığı insanlar? olarak niteliyor. Ne namaz, ne umre ne de hac kapitalizmi meşrulaştırmaz.
Kuran diyor ki; ?zulme, kötülüğe alet edilmiş; dejenere edilmiş bir dine mensup kalmaktansa dinsiz kalmak evladır?. Böyle giderse dinsizlik insanlığın kurtuluşu olacak. Deizm insanlığın kurtuluşu olacak. Allaha imanınızı korumak için öbür her şeyi feda edebilirsiniz. Eğer bir dini hayat benim Allah?a imanımı tevhitten şirke kaydıracaksa o dini hayata lanet olsun. Ben onu terk ederin; deist olurum ve Allaha imanımı korurum. Kuranda bunun yolu açılmıştır. İnsanlık buraya gidecektir ve bu kurtuluş olacaktır; böyle din, min olmaz. O zaman bırakın insanlar Allaha imanını korusunlar. Birilerinin anlattığı namazı kılmasınlar; dediği orucu tutmasınlar; dediği hacca gitmesinler; Allaha imanlarına şirk bulaşıyor. Lanetli namazların her devirde değişik türleri vardır. Bir zamanlar yeşil kuşak İslamı vardı; bu yolla Amerika Müslümanları köleleştirdi. Şimdi ılımlı İslam var.
?Ilımlı İslam? diye bir dinin olacağını söyleyen bir adam kuranın dinine mensup olamaz. Ve maun suresi mücrimidir ve melundur.
Besmele çekmek haram yemeyi helal kılmaz. Lokmalar alın teri ile kazanılmış olmalıdır. Değilse bu adam melundur; yediği zıkkımdır ve bu adam hükmi domuzdur; istediği kadar besmele çeksin.
Var mı 19 Mayıs? Takvimde varda! Neyse; telaffuzu bile güzel; Allah ondanda mahrum etmesin.
Mala tapanların akıbeti şirke çıkar; istediği kadar camilere gitsinler. Camilerde müşrik olur; bulun bunları. Allaha oyun oynamazsanız kurtuluş kesindir. İşe riya bulaşırsa bu şirktir. İmanla islama teslimiyetiniz yoksa kuran sizi çıldırtır. Dincide olsanız çıldırtır;  dinsizleri de çıldırtır. Kuranla bazı insanlar helak olacak, bazı insanlar mutlu olacaktır. Bugünkü İslam dünyası kuranla mutlu olanlar içerisine giremiyor. Giriyor derseniz ?Allah yalan söylüyor? dersiniz.
Değerli meslektaşlarım; dünya fanidir; hepimiz gelip gideceğiz; onun için şu geçici dünyaya tenezzül ederek bir takım adamların menfaatlerine kendimizi alet etmeyelim. Şu kuranın hakikatlerini olduğu gibi söyleyelim. Kimin neresine batıyorsa batsın. Baki hayatın ödüllerine sahip olmak yerine birkaç yıllık hayatın güdücülerinden ödül beklemek akıl, vicdan işi midir? Vurun bunlara. Rabbimin vuruşu çok kuvvetlidir. Vurun ve herkes kendine gelsin.
Peygamberimizin bedduası; ?Ey insanlar sizden öncekileri şu halleri mahvetti. İçlerinden seçkin biri hırsızlık yapınca onu serbest bıraktılar; güçsüz biri hırsızlık yapınca onu cezalandırdılar?. ?Hukuku kuvvetin emrine vermeyin; kuvveti hukukun emrine verin? deniyor burada.
Atatürk?ün ve Kuranın 19?la ilgili bağlantıları, mucizeleri anlatıldı. 19 Allahın imzasıdır.
Lens güsul abdestine engel değildir. Camilerde sela okunmamalı. Cenaze ilan bürosu değildir camiler. Ölülere kuran okumak diye bir şey yok; ölüleriniz için yoksullara, yetimlere, fakirlere yardım edin. Enflasyonun üstüne çıkmayan banka faizi haram değildir. Fazla yemek atılmaz; onun sahipleri var. Evimde tavuklar ufak kırıntıları; sebze artıklarını yer; büyüklerini köpek yer.
25 Mayıs 2012
Akıl ve bilim her şeyin üstündedir. Uzun dağda uzun sırık duasını çıkartsak; sonuç alınsa her yeri sarar; insanları gizemciliğe, tembelliğe, hayalciliğe, avantaya bağımlı hale getirir, sonuçta bilim ve akla düşman olunur. Bilimin bilgisiyle ayakta durmak gerekir; üfürükçülükle değil.
Anız yakımı ile binlerce hayvan yok oluyor. Göçmen kuşlar dallarda yapışkanla avlanıyormuş. Zıkkım olsun. Onların kıldığı camilerde namaz kılınmaz. 2 tür namaz var; biri rahmet namazı diğeri lanet namazı. Maun namazları. Kuranı kerim anlatıyor. Peygamberimiz mabet yapan ve yıkan bir peygamber. Demek ki yıkılacak mabetlerde var. Hangi mabetler yıkılası mabetlerdir; maun suresi bize gösteriyor. Zarar mescidi. Allah ve resulüne savaş açmış olanların gözetleme yeri olarak kullanacakları mescitlerdir bunlar. Emperyalizm ılımlı islamı camide pazarlıyor.  Karma namaz, yeşil kuşak islamı, ılımlı İslam. İslam camiasını emperyalizm camiden kontrol ediyor. Maun suresi, tevbe suresi bunu deşifre ediyor. Rahmet namazı, lanet namazı; kuran bunu getirmiş. Riya yoluyla şirke bulaşan adam müşrik olmuştur kurana göre. Kazandığı haram paraları aklamak için cami yapıyorsa o camide namaz kılınır mı? Buna fetva verebilir misiniz?
Üç aylar safsatadır. Kandil diye bir şey yok İslam dünyasında. Kadir gecesi var. Her türlü rezilliği yapıyor; Cuma namazına, hacca gidince temizleneceğini umuyor. Cami sayısı arttıkça rezillik, kalpazanlık, üçkâğıtçılık, sahtekârlık, haram yiyicilik, hükmi domuzluk sayısı artıyor. Maun suresi bunları deşifre ediyor. Ilımlı islamın İngilizce karşılığı ehlileştirilmiş islamdır. Problem çıkarmayan İslam. Güdük İslam. Bunlar mescidi dırarda; yani zarar mescitlerinde şekillendiriliyor. Kuran ?zalimlerden başkasına düşmanlık yapılmayacaktır? diyor. Batı emperyalizmi özgür kuran islamına ve Mustafa kemale savaş açmıştır. İslamı yıkamadığından ehlileştiriyor. Atatürk?ü yıkmaya çalışıyor. Atatürk irtica ile hurafeyi ayırmış birbirinden; tam kuranın yaptığı gibi. Dindar ve dinci kavramları vardır Türkiye?de. Ali Akın Hoca islam fıkıhını en iyi bilenlerden; Türkiye?de 1 numara. Kıymeti bilinmedi.
?Bilenleri dinle? diyor kuranı kerim. Dinlemezse Allah önünde hesaplaşacağız nasıl olsa. Cenaze bekletilmemeli; ilk fırsatta defnedilmelidir. Camiye gitmesi gerekmez. Evinin önünde cenaze namazı kılınabilir ve defnedilebilir. Gecede defnedilebilir. TRT on yıldır bana yer vermiyor çünkü iktidarın borazanı. Namaz isteniyorsa oturarak kılınabilir. Dövmenin dinle bir ilgisi yok; ama sağlığa zarar vermek ve hijyen açısından olabilir. Nazar insanı etkiler. Ne kadar üstüne gidilirse o kadar etkiler. Hatim yavaş ve anlayarak yapılmalıdır; hazmederek. 
1 Haziran 2012
?Kur?an Penceresinden Kurtuluş Savaşı?na Bir Bakış? adında yeni kitabı çıkmış Yaşar Nuri Öztürk?ün. Cumhuriyet ve onun devrimleriyle özgün İslam arasında bir çatışma var mıdır? Bu kitapta bu sorunun cevabı verilmiştir. 80 yıldır olması gereken bir kitap. Çelişme yoktur! Mustafa Kemal?i dincilerde, Atatürkçülerde dinsiz olarak göstermeye çalışıyorlar. ?Benim dinim akla, ilme muhalif hiçbir şey taşımıyor; taşısa son din olmazdı; bütün vicdanımla buna inanıyorum ve benim yaptığım işlerde bu imanla hareket ediyorum? diyor M. Kemal Atatürk. 1924?e kadar hurafenin üstüne gitmedi M. Kemal. Gitmedi çünkü hurafeyi din yapan bir milleti karşısına almak istemedi. 24?ten sonra hurafeye, yalana, akıl dışılığa, uydurmacılığa karşı çıktı; açık. Fark budur. Yoksa hiçbir dönemde dinin hakikatini zedeleyecek hiçbir şey yapmadı M. Kemal. Öyle bir inancı yok adamın. Bizim için İslam demek Kur?an demektir; böyle anlayacağız. ?Kuran dışında İslam üretenlere saygı duymuyoruz; göz açtırmayız da? diyor Putin. Bir İslam büyüğünün bile diyeceği söz budur. Hurafeyi din yapanlarla çelişmeler vardır ama Atatürk ve İslam dini arasında bir çelişme yoktur.
Emperyalizmin Türkiye?yi bir sömürgeye dönüştürmeye çalışmasının arkasında bu kitapta açıklananlar vardır. Bunu bu milletin bitirmesi lazım. Milli mücadele ile din arasında bir çelişme yoktur. Zulmü tek düşman ilan eden kuran, özgürlüğü insanın onuru bilen bir din; bedir savaşını islamın kader savaşı gören bir anlayış; bu üç anlayış müdafa-i Hukukta var; mücadelelerini metafizik zemini budur. 4 tane namussuz çıkıp ta M. Kemal?in içtiği 10 kadeh içkiyi dinsizlik alameti sayıyorsa; hiçbir ilme, fıkıha, imana, idraka, insanlığa yakışmayacak şekilde; o zaman bütün Osmanlı padişahlarını dinsiz, imansız ilan edelim; yapabilir misiniz? Haklı olur mu bunu yaparsanız? Size ne ya? Namaz bin yıldır bu ümmeti mahvetmek için kullanılmıştır. Maun suresi bunu bize veriyor. O gün; o zaman damat Ferit bu propagandayı yapıyordu; bugünse yeni damat Ferit ekipleri. Kotarıcısı o günde batı emperyalizmiydi; bugünde batı emperyalizmi. Bu kitabı milletimin vicdanına armağan ediyorum. Bu kitap tarihin ve tanrının beklediği bir kitaptır; gecikmiştir; Tanrının sitemine bu yüzden uğradık; acı faturalar ödedik; biz bu sitem dönemini de kapattık bu kitapla; tabi arkası gelecek.
Kuran ?ilimden kanıt getirin? der. Gidilecek cami yok; mescid-i dırar hepsi. Laiklik kuranın taleplerinden biridir. Ben bunu ispata hazırım. Şirk putperestlik değil; put Alllah?a ortak koşulan aracıların sembolleridir. Hâlbuki putperestlikte put doğrudan doğruya tanrı yerine konmuştur. Şirk putlarını tanrı yerine koymaz; ?tanrı ile bizim aramızda şefaatçidir? der. ?Rabbine ibadete herhangi bir kişiyi ortak etme? diyor; Allah?a ayrı, peygambere ayrı dua edin deniyor; bu şirktir. Ilımlı İslam hangi dinin adıdır? Tam bir şirk. Kuran diyor ki; ?kıldığınız namazlarla rahmete de mazhar olabilirsiniz; lanete de?. ?Paylaş ey Bilal, dağıt; arşın sahibi azaltacak diye korkma? der, peygamberimiz. Bu korku bir insanın kalbinde varsa orada iman olmaz. İman Allah?a güvenmektir.
İbadet iş yapıp değer üreten anlamına da gelir. Bu anlatılmadığı için akşama kadar kahvede oturup ezan okununca camiye koşan adam kendini ibadet yapıyor sanır. Namaz kılmak dışında bir şey yapmayanlar var. Laiklik; birilerinin Allah?a vekalet yetkisi kullanmasını bertaraf eden bir zihniyettir. Bu gerçekleşmeden insanoğlunun huzur bulması mümkün değil. Batı bununla kurtuldu. Allah?a vekalet kullanamazsınız. Türkiye?nin silahlı kuvvetlerini bitirdiniz mi Türkiye biter. Batı bunu bildiği için bunun üstüne çalışıyor. Banka kredilerinin bir arka planı var. Karşılıksız para mı dağıtıyorlar?
27 Eylül’12
En büyük güç bilgidir. İnsanın vicdanı kararırsa kötülük yapar. İnsanlar sonunda bu dini terk edip deist olacaklardır. Cenabı hakkın hoşgörüsü bağışlayıcılığı; kendi borçları için geçerlidir; namaz, oruç gibi; ama kul hakkı yediysen buna Allah karışmaz; affetmez. Kul hakkı ve Allah hakkı ayrıdır. ‘Şunu, bunu yaparsan; kadir gecesi şu kadar namaz kılarsan bütün günahların affolur’ dediler; böyle affolunursa bu din ahlakı nasıl denetleyecek? Hutbe namazın şartı değil; yalandır bunlar; neüzübillah; Hz. Muhammed hutbeyi namazdan sonra okurdu; dinleyen dinler; dinlemeyen giderdi. Hutbede soru sorulurdu; şimdiki gibi sessiz dinlenmezdi. Camilerde namaz 2 rekat kılınır; cuma namazı 16 rekat kılınmamalıdır.
Bidat (din dışı) unsurlarının karıştığı, sokulduğu camilerde namaz kılınmaz. Fıkıhta (islam bilgisinde) bu var; şirk (bir şeyi veya kişiyi Allahlaştırma) unsurları var bu camilerde. Bunun neresinde ben namazımı kılacağım; islamın böyle bir emri mi var? Bütün yeryüzü mabettir; ben istediğim yerde namazımı kılarım. Evde kılmak ta makbuldür üstelik. Hz. peygamber ‘evlerinizi kabristana döndürmeyin; evlerinizde namaz kılın’ diyor. Adam şimdi orada herkes camiye abone olacak diyor; olalım; başım üstüne; bende isterim ama bana tevhidin; yani tek tanrıcılığın mabedini ver; ben de abone olacağım o camiye; muaviyenin; emevilerin; müşriklerin; yani Allaha eş, şirk koşanların mabedine abone olmam. Bu kadar net.
‘Takva sahibi; yani Allaha yakın olan kimdir bunu ancak Allah bilir’ diyor ayette. Takva Allah katındadır. Kuranı kerim daha dindar olmayı insanlar arasında üstünlük yapmayı yıkmıştır. Allah katında takva üstünlük ölçüsüdür; Allahla kul arasında. İnsanlar dindarlıklarına göre paye verme bir başlarsa bunun gideceği yer şirktir; dinsizliktir; zulümdür. Ustalık; uzmanlık ve uygunluğa göre payeler dağıtılacaktır. Şimdi ehil değil dindar olan isteniyor; deniz feneri, mercimek davasına karışanlar dindar bilinmiyor muydu? Ahmet Necdet Sezer cumhurbaşkanı iken Abdullah Gül’den çok, çok az harcama yapmıştır; bu dindar olmak ve olmamakla açıklanabilir mi?
Günahta veraset ve intikal yoktur; atadan çocuğa geçmez. Onun için ölebilirim diyorsanız bu aşktır. Astrolojiyi anlamsız önemsiz bulmuyorum. İnsan küçük bir evren; evrende büyük bir insan. Evrenle bizim sıkı bir münasebetimiz var. Bir biçimde bu etki var. Müziksiz bir insan; dünya mümkün mü? Dünyanın her yeri; doğa müzik. Dalga sesi; kuş sesi;. Meleklere cenabı hak insanoğlunun yaptıklarını kaydet emri vermiştir; kuranda geçiyor; başka bir görevi yoktur. Meleklerin dileklerimizi Allah’a ulaştırmak gibi bir görevi yoktur. Şefaatçilik; aracılık gibi bir görevi yoktur. İnsan kendi ürettiğinin karşılığını alır; dileklerinin değil. Ötenazi veya fişini çekmek kurana göre caiz değildir. Hayatın sahibi siz değilsiniz. Özgürlüğünüz intihar etmenize yeter sebep değildir; hayatınıza son verme yetkisi size verilmemiş. İslam Allaha teslimiyet demektir. Muska mazur değildir; büyücülük haramdır; hangi amaçla olursa olsun. En büyük 7 yıkıcı günahtan biridir büyü; muska; iyilik için bile yapılamaz. Hakka saygı ve çalışmak üzerine oturmalıdır insan hayatı islama göre. Hiçbir konuda aşırılığı övemezsiniz.
Yeryüzü bizim olduğu kadar hayvanlarındır. Yeşil düşmanlığı rant uğruna bir din haline haline getirildi. Yeşili kesip mabet, cami yapılanlar Allah’a ibadet yeri olamaz. İbadette vekalet olmaz; birinin yerine ibadet yapılmaz; ölünün arkasından kuran okunmaz; fakir fukaraya sadaka verilir. Mezarlara selam verilir; dua okunmaz. Ölen insanın ayakkabısının neden dışarı konduğunu bilmiyorum. Putperestliğin geleneklerinden biri olmalı. Haram aylarının; 4 ayın bugün için bir anlamı yoktur. 4 ay kan dökülmüyor; savaş olmuyordu. Bugün her gün kan dökülüyor. Kan dökmeme haysiyetimiz bile kalmadı. Bu ilkeyi yönetenler; afra tafra; gidin şurdan; sizde bir tane devlet adamı olsa bu böyle olmaz. Dini anlamak için kuranı okumak gerek; ilmihalleri değil. Defalarca okunabilir kuran. Kurandaki islam kitabım ile birlikte okunabilir; kuranı açıklayıcı bir kitaptır.
4 Ekim’12
Tarihi iyi takip edin; tarihi anlamadan Allahı anlamak mümkün değil. İsra suresi; 16. ayet der ki ‘biz bir toplumu helak etmek istediğimiz zaman onun servet ve refahla öne çıkmışlarına görev veririz. Onlar bu görevleri savsaklarlar ve o toplumun batması hak olur. Bizde o toplumu yok ederiz’ der. Bu çok önemli bir ayettir. Yine kuranda ‘aydınların görevlerini yapmamaları halinde toplum çöker’ diyor. Aydınlar; servet ve refahı elinde tutanlar ve din temsilcileri; bunlarda; bu üçünde birden çürüme varsa biter.
Kuranda ‘az gülsün, çok ağlasınlar’ diyor. Ağlanacak haline gülmek bir felaket habercisidir. Borç parayla düzgün ekonomimiz var diyorlar. Herkesin elinde 3 bin liralık telefon; kredi kartları dağıtıyorlar zorla; borç bir trilyona gidiyor. Borç para ile kahkahalar ve keyifler. Gülme hakkı ağlama ihtiacı kadar büyük olmamıştır; biz bunun tersini yapıyoruz. İbadetin asıl anlamı iş yapmaktır. Hastasına emek veren; ameliyat eden bir doktor, müzisyen, ressam, yazar, bunların hepsi ibadettir. Namaz saatini beklemekle ibadet yapılmaz. Bütün meşru fiiller ibadet, bütün yeryüzü mabettir. Bu kuranın verdiği ilkedir. 100 metreye bir cami yapıp bunuda insanları soyma aracı yapanlara hayret ederim. Yalandır bu. Böyle bir islam yok. 100 bin caminin olduğu yerde 300 bin tane okul, 80 bin tane de düşünce kulubü, kütüphane olması gerekir. Var mı? Evimin penceresinden 20 tane cami sayıyorum. Bu islamı mahvetmenin; istismarın alametidir. Maun suresi namazcılığıdır bu. pazarda maydanoz satarak çocuklarının ekmeğini kazanmaya çalışan bir adamın yaptığı namazın en alasıdır. Maun suresi bilinmeden bu facianın içinden çıkılamaz. Bütün islam dünyası maun suresini iyi belleyecek ve icabını yapacak.
‘Ölmeden önce ölünüz’ hadistir; Hz. peygamberin sözüdür ve kurana uygundur. Çünkü kuranda egolarınızı öldürün diyor. Benliği değil egoyu; kendini ilahlaştıran beni. Yaratıcı beni değil. Yaratıcı beni öldürmek islam dünyasının felaketi olmuştur. Egoyu öldürüp taratıcı beni getireceksiniz. Yaratıcı bene Allah der ki; ‘sen Allaha yardım edersen Allahta sana yardım eder’. Allahın yardımcıları olur. Tarikatlarda egoyu öldüreceğiz diye yaratıcı beni öldürdüler. Şeflere sürü üretmek için. Siyasilerinde işine geldiğinden tarikatlarla siyaset içiçe çalıştılar ve müslüman dünyasının anasını ağlattılar. Yaratıcı beni ayakta tutmak; hakka ve insana saygısız, nemrut beni; egoyu yok etmek lazım.
Cuma namazı 16 rekat değil 2 rekattır. Namazı fazla kılmak isteyen evinde kılsın; makbul olan budur. Camide farz kılınır; iki rekat. Camide en fazla 4 rekat kılınır. 15 dakikalık namaz 1,5 saat sürüyor. İsteyen 3 vakitte toplar namazlarını. Kuranda 3 vakit namaz var; sabah, orta, akşam. Orta ve akşam namazları ikiye bölünüp kılınabilir veya birleştirip kılınır. Namazın esası 2 rekattır. 2 rekat daha ilave ederse sünneti uygulamış olur. Akşam namazı 3 rekattır. Devlet tahvili faize girmez; nemaları geldiği zaman zekatını vermek gerekir.
Kuran’da zina büyük günahlardan biridir. Zina fuhuş ticaretidir. İki kişi anlaşmış ve bir birliktelik yaşıyorsa buna zina diyemezsin. Zina olması için bir kadın bir erkek ve arada kazanç sağlayan 3. bir şahıs olmalı. İslam fıkıhına göre zina budur. Bir kadınla yetinemeyen erkek diğer kadına olan vazifelerini yerine getirmeli, çocuğu varsa çocuğuna sahip çıkmalıdır. Devlet bu yasayı çıkarmalıdır. Abdest alırken çorabın üstünden mesh edilebilir; ayağı yıkamak zorunlu değildir. Kuran’da ben yerine biz kullanılışı hakkındaki bilgi küresel afetler kitabında var.
Bugün savaş tezkeresi çıktı meclisten; kuran şartları doğmuş savaşa izin verir; bu şart zulme uğramaktır; zulme uğramış bir savaşa girmek onur; kaçmak ise onursuzluktur. Bu savaşta ölenler de şehittir. Topraklarınız işgal edilecek; inançlarınıza musallat olanacak; zulüm bunlardır. Saldırı savaşına islam asla izin vermez. Bugün için söyleyecek olursak; ortadoğu ve müslüman coğrafyalarda yapılan savaşların tümü haçlı emperyalizminin kotardığı saldırı savaşlarıdır. Buna alet olan müslümanlarda bunun faturasını Allaha ödeyeceklerdir. Demokrasi yalanıyla müslüman coğrafyaları yerle bir ettiler. Arap baharı diyerek. Ve Türkiye; secdeli insanlar maalesef bunlara alet oldu. 3 adım önlerini göremeden. Gördüler ama onlara karşı duracak güçleri yok; eee, zamanında tapuyu ona buna verirken bunları düşünecektin.
11 Ekim’12
Din ne için vardır? Servet ve refahı elinde tutanlar zaten herkesi horlar; din Cenab-ı Hakkın buna müdahalesidir. Servetini Allah’ın, insanın Hak’kın üstüne çıkarmıyorsa; o serveti haksızlıklarını haklı göstermek için baskı aracı olarak kullanmıyorsa makbuldür.
Kadir gecesi loto-toto gecesi değildir; o gece 3 rekat kılarsan 5 rekat kılmış sayılırsın gibi birşey yok. O gece kuran okunur; elbette türkçe ve anlayarak. O gece türbeye giderek birşey kazanamazsın; kuranın dediğinin tersini yaptığın için aksine günaha girersin. Kuran okumak makbuldür. Türbe ziyareti makbül değildir. Kuranda geçen tek gece kadir gecesidir. Diğer kandil geceleri falan islam dünyasının hiçbir yerinde yok. Kadir gecesinde kuran okumak lazım. Başkası yok. 7 cami gezmek gelenektir. Canı gezmek isteyen gezer ama bundan birşey beklemesin. Çok kılmak istiyorsan namazını evinde kıl; daha makbuldür. Kuranın türkçeye tercümesini yıllarca yasaklayarak okunmasına engel oldular.
Yeryüzündeki açlığın, sefaletin, zulmün esası 30 kişye bölüştürülecek olanı 10 kişisinin aşırarak fazla alması ve geride kalan 10, 20 insanı nasipsiz bırakmasıdır. Amerika Kyoto protokolüne senelerdir imza koymadı. Yeraltı kaynakları insanların ortak malıdır; kimse buna el koyamaz. Yüksek vasıfları olan canlılar var uzayda. Kuranda bu açık.
Saba Tümer için ‘ahiretteki yeri belli değil’ denmiş; hocanın cevabı; ‘ beni kafir ilan ettiler; en azından senin durumun belli değil;))) Bugünlerde bir şeytani tertip dolanıyor. Bunu ben seziyorum ama ben bunlara pabuç bırakacak adam değilim. Senin durumunun belli olmadığını söyleyenin kendi durumu belli. Uluslararası en yüz kızartıcı, utanç verici suçlardan yargılanmış; içeri girmiş. Böyle bir adamın onun bunun imanıyla ilgili söz söylemesinden daha iğrenç bir şey olabilir mi? Hangi suçlardan yargılandığını bir hatırla; herkes bunları biliyor. Nasıl bir maun suresi mücrimi olduğunu da ben biliyorum. Sen maun suresini bir defa ihlal etmişsin. Şirk, müşriklik sınırlarında dolanıyorsun. Yargı bunları daha bilmiyor. Bu ne hayasızlık, utanmazlık, pişkinlik; sen kimsin ulan! Sana bu Allah’ın yetkilerini kim verdi? İnsanlıktan hiç mi nasibin yok; ne biçim bir mahluksun? Ne diyeyim ben bunlara?
Şefaat; tanrıyla insan arasında aracılık yapmaya kuran izin vermiyor. Şefaatin tümü Allah’ın elindedir. İnsanlar için niyazda bulunulur; Allah onu kabul eder veya etmez. Hiç kimseye kuran şefaatçilik yetkisi vermemiştir; melekler dahil. Allah’ın şefaat için kime izin verdiği bildirilmemiştir. benim bile şefaat yetkim yok. Hz. peygamber çok sevdiği kızı Fatma’ya diyor ki; ‘kızım; yarın Allah’ın huzuruna gideceğiz. Seni uyarıyorum; sakın babam peygamberdir diye yan gelip işi gevşek tutma; sonra seni kurtaramam’. Biz bu peygamberin çocuklarıyız. Ne oldu bu? Cennete gönderme vaadiyle efendinin elini, ayağını; hatta şeyini bile öptürenler de çıktı; muzcular, badeciler falan. Bu şirkin katmerlisidir.
Peygamberin kızına kullanamadığı yetkileri bu adamlar nasıl kullanıyor? Sizde zerre kadar iman varsa peygamberin yaptığını görün ve titreyin. Hayasız imansız adamlar. Kitapsız herifler. Oturmuş Saba Tümer’in akıbetini düşünüyorsun. İlkel mahluk seni. ‘Ben ahlaki kemalleri tanmamlamak için gönderildim’ diyor Kuran. ‘Cehennem lüzumsuz değildir’ denir; bu hayasızları görünce chennemin Allah’ın rahmeti olduğunu düşünüyorum.
*O sözü söyleyen Cübbeli Ahmet hocaymış. Yaşar Hocaya ‘kafir’; Saba Tümer’e ise ‘dünyada çok gülen ama ahiretteki durumu bizce bilinmeyen kadın’ demiş. Öyle üstünde çok durulmaya değmezdi bence. Yaşar hocanın adı üstünden prim yapmaya çalışıyorlar belli ki! Cübbelinin jet skilerde kızlarla alemi her yerde boy boy yazıyor zaten. Bunları bu kadar adam yerine koymaya değmez; sonra kendilerini gerçekten adam sanmaya başlarlar.
18 Ekim’12
Dini tersinden anlayanların hayallerinden biri ‘günahsız insan’dır. İşte bu hayal yüzünden dinci totaliter rejimler insanda özgürlük bırakmıyor. 2 yaşında ele alıyor; ağaç yaşken eğilir; kendi istediği ve belirlediği hedeflere gitmek üzere eğiyor. Bu iğdiş edilmiş insan demektir; özgürlüğü, yaratıcı beni yok edilmiş insan demektir; Türkiye’de bugün yapılmaya çalışılan budur. Bu yapılan Allah’ı şaibe altında bırakır; dini de rezil eder. Özgürlükler korunmalıdır. Cumhuriyetin 100 yılda getirdiği değerler son birkaç yılda ne hale geldi. Yayılamazsınız. Özgürlüğü korumak emek ister. İnsan iyiyi de kötüyü de üretir. İnsan azar.
Sivas’ta 38 kişinin yakılıp ‘allahu ekber’ denmesi; çok elim ve ibret vericidir. Devlet te müdahale etmeden seyretmiştir. Batı bunu gündem bile yapmadı; ‘karşılıklı olaylar devam etsin; Türkiye cehenneme dönsün; bizim işimize gelen budur’ diye. Batı böylesine namussuzdur; cellat ve canavardır; ahlaksızdır. İnsan azar; sadizme saplanmış; kudurmuş benliklerin kotardığı rejimler kudurmuş rejimler oluyor. Bu kuranın dini bırakın insanı, hayvanı tabiatın yakılmasından bile hoşnut değil. Can bitkide de var; bitki hayvana; hayvandan insana yükseliyor. Yakmak sadece Allah’ın kullanacağı bir yöntemdir. Allah cehennemi boşa kurmadı. Saudi Nursi; ‘cennet manasız değil; cehennem lüzumsuz değil’ der. Sivas’ta 38 kişiyi yakanı yakacak bir yer lazım.
İnsan yetiştireceksiniz; insan; yaratıcının muradı çerçevesinde insan. İyi insan ol ki müslüman olasın; bütün sır burda. Türkiye’yi müslüman ülkelere model yapacağız dediler. Türkiye’nin farkı cumhuriyet ve değerleri; o zaman bunları niye yıkmaya çalışıyorsunuz? Batının ikiyüzlülüğü bu! Model olmak ne kelime türkiye bir çoğunun gerisinde kaldı; Afganlaşmaya doğru gidiyor. Allah akıbetimizi hayır etsin. İnsan yetiştirmek; insanda birleşelim; bundan bahsedilmiyor; o olmayınca hiçbir şey huzur ve mutluluk getirmiyor.
Bu millete bin sene kuran okutmadılar. Kuranı okuyan ne dediğini anlamalı. Manayı görecek. Arapça ibadet mi olur? bunu dinciler yaptı. Maun suresini arapça ezberletiyorlar. Kuran öpüldü; baş üstüne kondu; yüksek yerlere kondu ama anlayarak okunmadı. Kurana zulmadenlerin başında dinciler geliyor. Kuran ‘aklını işletmeyenlerin üstüne Allah pislik indirir’ der.
Kader, alın yazısı diye birşey yoktur. Hayat bir seçimdir. Sadece Allah geniş görüşü ile olacakları görebilir. Allaha iman, ahirete iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, meleklere iman var kuran’da; kadere iman diye birşey yok. Allah daha önceden belirlemiş olsa ne yapacaklarımızı; Allah zalim olur. Domuzun boynuna inci gerdanlık takmayın. Temel ibadet okumaktır; namaz değil. Okumayı bırakıp namaz kılarsanız Kuran sizi lanetler. İkisini birden seçmek en iyisi ama birini tercih etmek gerekirse okumak seçilmeli. Onca caminin olduğu yerde bir tane okuma kulubü yok. Bu nasıl müslümanlıktır? Temel ibadet okumaksa cami sayısının 20 katı okuma salonu olmalı. Temel ibadet okumak.
Peygamber kuran’dadır. Her okuyuşta ayrı şeyler öğretir kuran. Kuranı okuyana Allah öğretmenlik eder. ‘Allah’tan gerektiği şekilde sakının, korkun; Allah size öğretmenlik eder’ der kuran. Köpek evde beslenmez. yanlış. Peygamberimiz yasaklamıştır. Hijyenik değil. Kokusu olur. Tüy döker, nefesi kokar; evi kokutur; bahçede bakmayacaksa köpek bakmasın; zaten apartmanda köpek bakılması yasak. Kuş hapsedilmez; balık hapsedilmez. İnanmış insana mümin diyoruz; kadın; erkek. Mümin güvenilen insan demektir. Şimdi böyle olan insanların sayısı kaçtır; hem güvenilir; hem de mümin. Herkes kendini buradan hesaba çeksin. Kahpeden mümin olmaz.
25 Ekim’12
İnsanı Allah’a yaklaştıran her şeye kurban denir. Hayvana da kurban denmiş; kurban kesmek değil de kurbanlık hayvan kesmek denmelidir. Hayvan kesilecek diye bir şart yok; ederi kadar para da verilebilir; istendiği sayıda; 1,2 veya 3 kurban. Fakire yardımdır; et olarakta verilebilir; para olarak ta verilebilir; ihtiyacı olan para ise para verilmelidir. İhtiyacı ameliyat ise ameliyat parasıdır; miktar en az bir küçük baş hayvandır; veya büyük baş hayvanın 1/7’si. Kurban bayramı hayvan boğazlama bayramı değildir. ‘Kesilen hayvanın kanı, eti Allah’a gitmez; o duygu sizi ona yaklaştırır’ der kuran. Yardım derneklerine bağışlanabilir para veya direkt fakir insanlara verilebilir; bir hayvan bedelinde. Horoz falan değil ama; en az bir küçük baş hayvan ederi. Kurban sünnettir; farz olan yardımdır; fakire vermektir.
Kuran malda ve evlatta çoklukla övünmeyi şirk sayar. Nüfusun çokluğu ile övünmek hiç tartışmasız şirk alametidir. Hayatın kalitesi ile övüneceksiniz. Yetkin, kaliteli insan ile övüneceksiniz. Allah rızkını verir diye doğurulmamalı. 10 nitelikli kişi bin niteliksiz kişiden hayırlıdır der Kuran. Bir ailede bir tane kesilir; istenen sayıda veya para verilir. Borçla kurban kesilmez. Parası olan kurban kesebilir. Çocuğunun parasından kesip kurban kesilmez. Borcu olmayacak, yiyecek parası olacak, ayrıca artıdan parası olacak. Etten bir miktar yenebilir; misafire verilir ama dolaba konmak için kesilmez; aslolan fakire verilmesidir. Ne hacca gitmemiz farzdır; ne de kurban kesmemiz; ülkemiz borç altında. Üstelik hacda para dışarı gidiyor. Hac için ekonomik özgürlük gerekir. Hayvanın acısı en aza indirilmelidir; elektroşok uygundur. Elektroşok kanunlaştırılmalıdır. Böyle olduğunda hayvanlar adına Allah dua eder. Bu dünya başıboş değil.
Yoksula yardımın sınırı yok. Allaha güvenmeyen insanın amentübillah demesinin hiçbir manası yok. Allah’ın haklarının arkasından ana baba hakları gelir. Yaşlanmaktan ömrünü boşa geçirenler gocunsun; ben gurur duyarım. Ben öküz gibi değil aslanlar gibi yaşlandım. Yaşlandım derken; kimsede yanlış kanaatlere kapılmasın;))) Şiirsiz ve musikisiz bir dünya. Yahya Kemal çıkıyor; şiir yazıyor; Münir Nurettin besteliyor. Yahya Kemal olmazsa Münir Nurettin de olmuyor. Onlar çıkmayınca ‘bandır bandır ye beni’ çıkıyor. Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar; her ikiside müzik çağlayanı. tedavim boyunca musiki olmasa ben perişan olurdum. Beni tuttu. Ameliyattan sonra Mustafa Kandıralı’dan klarnet dinledim. Zeki Müren, Müzeyyen Senar; yeni keşfettim; Nazlı Kanaat, nasıl bir icra; Neşe Dursun; o da muhteşem bir ses. Mustafa Sağyaşar; Bülent Ersoy; saatlerce dinlerim. Türkçeyi yanlış kullananları dinlemiyorum.
    

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *